• slider image 139
:::

1. 總務處成員

目前本校總務處置主任1員、組長1員、組員4員。

由總務主任負責領導本處室的相關業務之發展。

                                                                                             

總務主任:歐明津

電子信箱: jinou0907@tn.edu.tw

學校分機: 06-5952209#704

網路電話: 303040

[工作執掌]

事務組長:郭士豪

電子信箱: zephyr@tn.edu.tw

學校分機: 06-5952209#704

網路電話: 303040

[工作執掌]

出納組:楊嘉惠

電子信箱: sally29@tn.edu.tw

學校分機: 06-5952209#704

網路電話: 303040

[工作執掌]

文書組:洪宏琮

電子信箱: tnandy@tn.edu.tw

學校分機: 06-5952209#700

網路電話: 303040

[工作執掌]

服務員:方健行

學校分機: 06-5952209#809

[工作執掌]

服務員:王美淑

學校分機: 06-5952209#809

[工作執掌]

替代役:  

 


:::
[ more... ]

即時空品測站資訊看板